Skip to main content

Správna likvidácia kondómov - komplexný sprievodca udržateľným správaním

Ste pripravení dozvedieť sa viac o tom, ako správne likvidovať kondómy a zároveň pomôcť chrániť životné prostredie? V dnešnom svete, kde udržateľnosť a zodpovednosť nadobúdajú čoraz väčší význam, je dôležité správať sa ekologicky, a to aj v intímnych chvíľach. K zodpovednému používaniu kondómov preto patrí aj ich správna likvidácia, aby ste boli ušetrení problémov, ako je napríklad upchatý záchod alebo problémy pre životné prostredie. Tu sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli správne likvidovať použité kondómy.

Prečo je správna likvidácia dôležitá?

Často sa vyskytuje názor, že použité kondómy možno jednoducho zabaliť do vreckovky a potom spláchnuť do toalety. To však často vedie k problémom, pretože na rozdiel od toaletného papiera sa kondóm ani vreckovka nerozpustia, a preto buď upchajú vašu toaletu, alebo prípadne aj kanalizáciu či čističky odpadových vôd vo vašom meste. Kondómy omylom vyhodené do toalety preto môžu viesť k vážnemu upchatiu. Návštevu inštalatéra si však môžete ušetriť, ak budete kondómy likvidovať správne.

Použité kondómy patria do zvyškového odpadu, nie do toalety, nie do prírody alebo organického odpadu a nie do recyklačného koša. Prečo je to však také dôležité? Okrem zjavnej hygienickej nevyhnutnosti správna likvidácia do zvyškového odpadu zabraňuje znečisťovaniu čističiek odpadových vôd a vodných plôch. Ich správna likvidácia chráni aj voľne žijúce živočíchy, pretože kondómy sa môžu stať nebezpečenstvom pre zvieratá vo voľnej prírode, ak sa v nich zachytia alebo ich omylom zjedia.

Tipy na praktickú realizáciu

  • Kondóm odstráňte z penisu: Po skončení pohlavného styku sa uistite, že ste penis vytiahli včas, kým sa nepoškodí. Pri vyťahovaní držte kondóm pri základni penisu, aby nemohol skĺznuť. Potom kondóm opatrne odstráňte z penisu, aby nemohol vytekať. Často pomáha aj držanie kondómu za zásobník a jeho posúvanie smerom nadol.
  • Nasaďte uzol: Predtým, ako sa zbavíte použitého kondómu, zaviažte ho na otvorenom konci na uzol. Zabránite tak úniku telesných tekutín a likvidácia bude hygienickejšia. Ak to chcete urobiť, držte kondóm s rezervoárom smerom nadol, potom môžete ľahko zaviazať uzol v hornej časti kondómu ako balónik bez akéhokoľvek úniku.
  • Zachovajte diskrétnosť: Na ochranu svojho súkromia a z úcty k ostatným sa odporúča kondóm zabaliť do kúska toaletného papiera alebo vreckovky.
  • Likvidácia do zvyškového odpadu: Použitý a zabalený kondóm vyhoďte do zvyškového odpadu.
  • Likvidujte oddelene: Fóliový uzáver na kondómoch môžete vyhodiť do odpadkového koša alebo v Nemecku do žltého vrecka. V niekoľkých krajinách by sa malo tiež vyhadzovať do zvyškového odpadu, pretože tu ešte neboli vytvorené vhodné recyklačné systémy. Priložené návody na použitie vyrobené z papierových a kartónových obalov je najlepšie likvidovať do papierového odpadu alebo do recyklačného koša, v závislosti od krajiny a predpisov pre kartón/papier vo vašej oblasti.

Environmentálny aspekt

Hoci sú kondómy nevyhnutné pre sexuálne zdravie, predstavujú výzvu pre životné prostredie kvôli svojmu zloženiu a problémom s ich likvidáciou. Väčšina kondómov je vyrobená z latexu, prírodného materiálu, ktorý je biologicky rozložiteľný - ale len za optimálnych podmienok, ktoré sa v prírode vyskytujú len zriedkavo. Jeho rozklad v organickom odpade by preto jednoducho trval príliš dlho, a preto by sa musel triediť s veľkými nákladmi. Aj keď kondómy na konci svojho životného cyklu stále končia v zvyškovom odpade, správnou likvidáciou môžete pomôcť minimalizovať vplyv na životné prostredie. Ak napríklad pravidelne potrebujete kondómy, môžete si kúpiť veľké balenie, napríklad naše balenia MISTER SIZE 36, čím na jednej strane znížite množstvo odpadov z obalov a, samozrejme, aj viacnásobné prepravné trasy, ak si kúpite niekoľko menších balení, na strane druhej.

Ak ste mali sex na cestách

Aj keď ste kondóm použili mimo svojich štyroch stien, mali by ste dbať na jeho správnu likvidáciu. V žiadnom prípade by ste ho nemali jednoducho vyhodiť do prírody, ako sme už spomenuli vyššie, jednak to môže predstavovať nebezpečenstvo pre zvieratá a jednak určite nechcete, aby ste sami našli použitý kondóm, keď ste vonku. Toaleta tiež nie je vhodným miestom, keď ste vonku a na cestách; problémy, ktoré z toho vyplývajú, musia v konečnom dôsledku znášať všetci naši spoluobčania. Kondóm preto pri pobyte vonku vyhadzujte do zvyškového odpadu, rovnako ako doma. Zabaľte ho do vreckovky a vyhoďte do odpadkového koša. Prípadne existujú aj malé hygienické vrecká na cesty, v ktorých si ho môžete ľahko vziať so sebou domov a potom ho riadne zlikvidovať.

Záver

Likvidácia kondómov je síce malým aspektom nášho každodenného života, ale ak sa s ňou zaobchádza správne, významne prispieva k ochrane nášho životného prostredia a zdravia. Zodpovednou likvidáciou použitých kondómov významne prispievate k hygiene a ochrane životného prostredia. Nezabúdajte, že každý malý krok sa počíta a vaše rozhodnutia môžu niečo zmeniť. Buďte informovaní, konajte zodpovedne a buďte príkladom pre udržateľnejšiu budúcnosť.

Mister Size
Viac článkov

Príbeh MISTER SIZE - Vízia dokonalého zážitku s kondómom

Prečítajte si teraz

Určenie správnej veľkosti kondómu v 4 jednoduchých krokoch

Prečítajte si teraz

Tím Mister Size

Prečítajte si teraz